Algemene voorwaarden

1. Eigen risico en aansprakelijkheid:
1.1 De deelnemer aan een les oefent op eigen risico.
1.2 Lila-Lifestyle is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.

2. Lidmaatschap en betaling:
2.1 de deelnemer dient vooraf (of uiterlijk de eerste week na de start van de kaart) te betalen voor de nieuwe periode.
2.2 deze kaart geeft het recht om binnen de geldigheidsduur, een of meerdere keren per week (afhankelijk van het type kaart) de les te volgen waarvoor de deelnemer is ingeroosterd.
2.3 de lessen zijn niet overdraagbaar.
2.4 indien de deelnemer een les mist, kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip, binnen de periode van je yoga kaart.
2.5 De lessen komen te vervallen aan het einde van de lesperiode

3. Verlengen en opzeggen:
3.1 iedere deelnemer is automatisch ingeroosterd in het lesrooster.
3.2 verlengen van een kaart is alleen mogelijk wanneer de deelnemer langdurig ziek is, dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven/besproken.
3.3 Kaarten lopen niet aansluitend door! Je krijgt tijdig bericht dat je een nieuwe kaart kunt kopen.
3.4 Om lessen in te halen wordt een Lila-Lifestyle strippenkaart niet verlengd.

4. Eigen mat/kleding:
4.1 het dragen van schoeisel tijdens de yogalessen is niet toegestaan.
4.3 de deelnemer verplicht zijn/haar eigen yogamat te gebruiken.

5. Drinken en eten:
5.1 tijdens de yoga is het niet toegestaan om te eten/drinken.
5.2 drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon voor na de les.

6. Feest en vakantiedagen en annulering van lessen:
6.1 op feestdagen zal Lila-Lifestyle zijn gesloten,
Dit zal tijdig worden aangegeven op de website en in de studio.
6.2 de vakantiesluiting van de studio wordt aangegeven op de website en in de studio.
6.3 tijdens een langere Lila-Lifestyle sluiting (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de kaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven.